ANASAYFAKURUMSALHİZMETLERPROJELERKARİYERDUYURULARİLETİŞİMCAP DC Turkey ENGLISH
RK Mühendislik - Planlama ve Fizibilite

PLANLAMA VE FİZİBİLİTE

RK Yapı Mühendislik, sadece iyi bir yapı oluşturmayı değil, ortaya çıkan yapının gerekli tüm ihtiyaçları günümüzde ve gelecekte karşılamasını hedefler. Bu amaçla plan aşamasında olan endüstriyel tesis, konut, ticarethane, data merkezi, sağlık tesisi gibi yapıların yatırım başlangıç sürecinde gerekli olan ön mühendislik çalışmaları; ilk yatırım ve işletme maliyeti ilişkisi ile yatırım zamanının değer koşullarına uygunluğu konusunda ekonomik ve teknik alanda fizibilite çalışmaları yapar. Aynı zamanda çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlar birlikte düşünülerek günümüzün gereksinimlerini karşılarken, gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar için de gereken alt yapıyı sağlamayı hedefler. Yatırım projesi sürecinde tesis veya yapı maliyeti alternatifli olarak müşteriye detay keşifleri ile birlikte sunulur. Tesis veya yapı için belirleyici teknik ve idari şartnameyi oluşturacak koşullar bu ön mühendislik veya fizibilite aşamasında belirlenir.

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi|ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi|ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi